HemSök efter kurserSå lyckas du med digitala möten

Så lyckas du med digitala möten

Under våren 2020 förändrades världen på många sätt och intresset för och användandet av digitala möten fullständigt exploderade då miljoner människor behövde mötas utan att träffas.

Digitala möten online kan vara en pina men också oerhört givande. Om de genomförs på rätt sätt. Denna kurs ger dig kunskaper – både tekniska, kommunikativa och psykologiska – och självförtroende att både delta i och leda digitala möten.

Kursen genomförs i Zoom men kan även köras organisationsanpassat på andra plattformar vid företagsintern utbildning.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till alla som deltar i eller leder digitala möten

Mål

Målet med denna kurs är att ge dig kunskaper – både tekniska, kommunikativa och psykologiska – och självförtroende att både delta i eller leda digitala möten.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper men det är bra om du har en viss möteserfarenhet.

Kursinnehåll: Så lyckas du med digitala möten

Kursen ger en generell kunskap om digitala möten som du sedan kan tillämpa på de vanligaste plattformarna som t ex Zoom, Teams, Skype, Google Meet m fl. Kursen är mycket inriktad på hands on så du kan börja tillämpa kunskaperna direkt.

Före det digitala mötet

 • De fem P:na – Proper Preparation Prevents Poor Performance
 • Tekniken – vilken plattform, vilka förutsättningar? En snabb genomgång de vanligaste plattformarna och för- och nackdelar med dessa. Tips på utrustning och användningstekniker för att göra det digitala mötet så bra som möjligt.
 • Tvåstegsraketen – väl förberedda deltagare

Under det digitala mötet

 • Ditt digitala kroppsspråk
 • Vad skiljer ett digitalt möte från ett fysiskt i genomförandet?
 • Mötesledarens ansvar och mötesdeltagarnas ansvar under mötet
 • Kameran alltid på – men hur är det med micken?
 • Hur man kan inkludera och involvera alla i mötet?
 • Hur håller jag engagemanget uppe under ett möte?
 • Störande moment under mötet – hur hantera?

Efter det digitala mötet

 • Dokumentation och action points
 • Återblick och reflektion – vad var bra och vad kan göras bättre vid nästa möte?


Vad får jag efter genomförd kurs?

Du får ett diplom, du får en PDF-kopia på kursmaterialet, en checklista för dina egna digitala möten samt en lista på förslag på personlig utrustning (webbkamera, mikrofon m m) som vi tycker är bra. Vi är inte kopplade till någon leverantör eller plattform utan tipsar bara om de saker vi tycker fungerar bäst. Allt från budgetlösning till TV-studio.