HemSök efter kurserStatistica 2 - ANOVA och regression

Statistica 2 – ANOVA och regression

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

Under första dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner, post-hoc test samt planerade jämförelser. Under dag två presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, dvs sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
11500 kr

Mål

Att med hjälp av Statistica kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.

Förkunskaper

Genomgången Statistica 1 – Introduktionskurs eller motsvarande kunskaper.

Innehåll: Statistica 2 - ANOVA och regression

DAG 1

ONE-WAY ANOVA

MULTI-WAY ANOVA

  • Main effects ANOVA
  • Factorial ANOVA

REPEATED MEASURE ANOVA

ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)

POST-HOC TEST

  • Fisher
  • Bonfferroni
  • Tukey

POST-HOC TEST

PLANERADE JÄMFÖRELSER AV KONTRASTER

MODELLVALIDERING

ICKE PARAMETRISKA METODER

 

DAG 2

ENKLARE HANTERING AV BORTFALL OCH AVVIKANDE VÄRDEN

ENKEL LINJÄR REGRESSION

  • Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION

  • Bygga regressionsmodeller
  • Modeller med kategoriska prediktorer

POLYNOMREGRESSION