HemSök efter kurserStatistica 2 - ANOVA och regression

Statistica 2 – ANOVA och regression

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

I första delen av kursen behandlas enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, dvs sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.

Efter det presenteras ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. Under kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner och post-hoc test.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål

Att med hjälp av Statistica kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.

Förkunskaper

Genomgången Statistica 1 – Introduktionskurs eller motsvarande kunskaper.

Program Statistica 2 - ANOVA och regression

ENKEL LINJÄR REGRESSION

  • Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION

  • Bygga regressionsmodeller
  • Modeller med kategoriska prediktorer

UNIVARIATE ANOVA

  • Post-hoc test
  • Modellvalidering

REPEATED MEASURE ANOVA

  • Modellvalidering

ICKE PARAMETRISKA METODER