HemSök efter kurserStatistica 3 - Logistisk regression och överlevnadsanalys

Statistica 3 – Logistisk regression och överlevnadsanalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av logistisk regression och överlevnadsanalys.

Under förmiddagen kommer logistisk regression att behandlas. På eftermiddagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsanalys där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål

 Att kunna använda de avancerade regressionsmodeller som finns i Statistica samt kunna tolka och validera resultaten.

Prerequisites

Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1 – Introduktionskurs

Program Statistica 3 - Logistisk regression och överlevnadsanalys

LOGISTISK REGRESSION

  • Modellvalidering
  • Bygga regressionsmodeller
  • Modeller med kategoriska prediktorer

KAPLAN-MEIER

COX REGRESSION

  • Modellvalidering
  • Bygga regressionsmodeller
  • Modeller med kategoriska prediktorer