HemSök efter kurserUX med affärsfokus

UX med affärsfokus

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Denna kurs har fokus på relationen mellan företagets affär och det strategiska UX arbetet.

Den UX vi skapar påverkar direkt en tjänst eller produkts affärsmässiga framgång. Detta gör att de som arbetar med UX även måste förstå och ta hänsyn till företagets affärstänk, mål, visioner och strategier. UX-visionen och strategin måste vara i samklang med dessa.

Kursen går igenom hur man arbetar med UX strategier, visioner, roadmaps m.m. i relation till företagets visioner, affärsplan m.m. Vi arbetar med att lära oss termer och begrepp så att vi kan prata samma språk som ledning, marknadsfolk, med flera.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har tagit, ska eller planerar att ta en mer ledande roll inom UX-området. Det kan vara UX-strateg, UX teamledare eller medlem av en styrgrupp. Fokus för den här kursen ligger inte främst på användarna, utan UXarens relation till den organisation man arbetar i eller för.

Kursen lämpar sig även för projektledare, styrgruppsmedlemmar och andra som vill ha en bättre förståelse för UX i ett organisationssammanhang.

Mål

Kursen ger dig kunskaper i/om:

 • UX för olika Affärsmodeller
 • UX Strategier och handlingsplaner i samverkan med företagets affärsstrategier.
 • Målstyrning - Korta och långsiktiga mål
 • UX perspektiv på KPI och andra sätt att mäta måluppfyllnad
 • Kommunicera värdet av UX i affärstermer

Förkunskaper

Deltagarna bör ha gått kurserna UX & Agil utveckling, samt Strategisk Agil UX & Design Thinking

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • UX-strategier ur ett affärsperspektiv
 • Olika affärsmodeller och hur man anpassar UX arbetet
 • UX Strategier i samverkan med företagets affärsstrategier.
 • Att arbeta målstyrt bland annat genom effektkartläggning
 • Hur vet man om man nått sina mål? Måluppfyllnad?
 • Att Kommunicera värdet av UX i affärstermer
 • UXares utmaningar i affärslivet
 • Skillnader mellan olika typer av uppdragsgivare/branscher (offentlig sektor, större företag, startup, etc)

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: