HemSök efter kurserWebbtillgänglighet - WCAG 2.1

Webbtillgänglighet – WCAG 2.1

Denna introduktionskurs ger deltagarna grundläggande kunskaper om riktlinjer och lagrum, men även en praktisk inblick i hur man arbetar med riktlinjer och även andra resurser som kan vara till

hjälp.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
9500 kr

Målgrupp

Alla som vill veta mer om WCAG 2.1 och hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Svenska riktlinjer för webbtillgänglighet

  • Webbtillgänglighetsdirektivet

Web Content Accessibility Guidelines 2.1

  • Nyheter i WCAG 2.1 till skillnad från 2.0
  • WCAG 2.1 hos W3C – Ytterligare dokument
  • Svenska resurser

Att praktiskt arbeta med WCAG 2.1

  • WCAG 2.1:s 4 grundprinciper
  • WCAG 2.1 - Riktlinjernas struktur

Att beställa tillgänglighetstester

Praktiska exempel