Agil intro

Vad kommer begreppet agile ifrån? Vi beskriver de agila begreppens bakgrund och hur kopplingen mellan dess; Toyota Production System, Lean, Agile, Scrum.Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar! I det här webinaret belyser vi båda rollerna, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans med det övriga teamet kontinuerligt leverera värde? 

Webinaret passar dig som vill ha en första inblick i scrum-ramverket eller söker en komprimerad sammanfattning av rollern

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Ola Källgården och Peter Hjalmarsson från vår samarbetspartner Olingo

Olingo