Effektiv Teaming – Skapa och leda högpresterande team i en föränderlig värld

Att skapa och leda högpresterande team inbegriper kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående, ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Kunskaper som är särskilt viktiga i osäkra tider och vid organisationsförändringar. Men hur kan du ta ditt team till nästa nivå?

Aktuell forskning visar att högpresterande team mer handlar om hur teamet arbetar tillsammans än om vilka som är med i teamet.

På webinaret går Therése och Aila igenom olika strategier och metoder för att ta teamet till nästa framgångsnivå. Dessa strategier och metoder skapar en kultur som inte räds misslyckanden, som kännetecknas av lärande och högt förtroende i teamet.

Vi kommer att utforska, diskutera och utmana hur vi på ett effektivt sätt kan skapa och leda effektiva och högpresterande team.

Ämnen vi kommer att gå igenom:

1. Vanliga utmaningar och komplikationer i team och hur du kan förhindra det.
2. Hur du kan skapa en kultur som kännetecknas av hög tillit, lärande, och som inte räds misslyckanden.
3. Vad kännetecknar ett effektivt och högpresterande team

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Aila Kekkonen och Therese Sandberg från vår samarbetspartner EPM Consulting