Hur påverkas Service Desk av en agil omvärld?

Onsdag 19 maj, kl 09.00-10.00

Vår omvärld blir ständigt mer agil, hur påverkas service desk och vad behöver man göra för att hänga med i utvecklingen? Under detta webinar kommer Ingegerd Metz att lyfta tre framgångsfaktorer:
– Proaktivitet, struktur och kunskapshantering