Vad är en värdeström och vad är värdet av värdeströmmar?

Vi förklarar vad en värdeström är och ger exempel som alla kan förstå. Vi förklarar även hur man kan kartlägga en värdeström, analysera den och vad som är värdet med detta.

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Fredrik Hulten från vår samarbetspartner Olingo

Olingo