Webinar – Vad är en värdeström, vad är nyttan och hur gör man

Vi förklarar vad en värdeström är och ger exempel som alla kan förstå. Vi förklarar även hur man kan kartlägga en värdeström, analysera den och vad som är värdet med detta.

Nyckelord: SAFe