Vad är SAFe?

SAFe är ett ramverk, eller kunskapsdatabas, för att skapa synkronisering och samverkan mellan flera agila team. Den primära målgruppen är större organisationer som har många agila team och komplexa lösningar. SAFe stärker även kopplingen mellan verksamheten och utvecklingsteamen eftersom det skapas en tydlig koppling mellan övergripande kundbehov och de lösningar som utvecklas.

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Ola Källgården och Peter Hjalmarsson från vår samarbetspartner Oling

Olingo