microsoft

400 barn programmerar i Blå hallen

Den 28 mars genomförs Stadshushacket, där 400 femteklassare tar över Blå hallen i Stadshuset. Under lekfulla former utforskar de kodning tillsammans med sina lärare och programmerare från näringslivet. Till Gyllene salen bjuds ytterligare 100 lärare in för att lära mer om att koda i skolan. Stadshushacket arrangeras av den ideella föreningen Kodcentrum tillsammans med Stockholm stads programmeringskommission.
– Stadhushacket är en fantastisk möjlighet att visa styrkan i när skola, näringsliv och ideell sektor samarbetar kring programmering. Det förenar en otroligt rik samling kompetenser och tillsammans arbetar vi mot ett och samma mål, att uppmuntra fler barn att utforska en ny och spännande värld tillsammans med sina lärare, säger Emelie Dahlström, generalsekreterare för Kodcentrum.
 

Kodcentrum arrangerar Stadshushacket tillsammans med Stockholms stads programmeringskommission och sina näringslivsparterns Spotify, Microsoft, Informator, Sigma och Ericsson. Barn och unga, lärare och yrkesverksamma programmerare arbetar tillsammans i Blå hallen i Stockholms Stadshus för att introduceras till programmering. I Gyllene salen erbjuds ytterligare 100 lärare möjligheten att testa på olika program och former för att komma igång med programmering i klassrummet. Med ett färskt regeringsbeslut om att programmering ska in i läroplanen under 2018 blir Stadshushacket ett startskott för ett långsiktigt arbete där lärare har en otroligt viktig roll och är i behov av både stöd och inspiration.

För att kunna samla hela 400 femteklassare till eventet har näringslivspartnern Microsoft bidragit genom att låna ut 100 Surface- enheter till Stadshushacket.
Till Stadshushacket är 400 femteklassare från 14 olika stadsdelar i Stockholm stad inbjudna. Tillsammans med kodande förebilder från bland annat Spotify, Microsoft, Informator, Sigma och Ericsson kommer deltagarna att få skapa digitala berättelser om hjältar. Syftet är att utveckla förståelse och färdigheter som är viktiga i en alltmer digitaliserad värld, oavsett vilket yrke eleverna i slutändan väljer.


De 100 lärare som bjudits in till lärarspåret i Gyllene salen har möjlighet att välja mellan fem olika workshops som leds av Kodcentrums näringslivspartners. I Gyllene salen kommer de deltagande lärarna att få välja mellan fem workshops; Koda musik i SonicPi med Spotify, Medioteket presenterar Roboteket, Minecraft Education Edition med Microsoft, Ger verktyget god formativ feedback? med EdQu och Upptäck Scratch med Vetenskapens hus.
Maria Fabricius 


Presskontakt
Tel: 076-308 57 23
Kontakt för Stockholm stad
Mika Metso
Borgarrådssekreterare
Tel: 076-122 92 47


Om Kodcentrum
Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.
I den svenska huvudstaden har programmerare blivit det vanligaste yrket och efterfrågan på skickliga talanger inom detta område är stor. Denna snabba utveckling ställer helt nya krav på utbildningssystemet i sin helhet – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskolor och universitet.

Stockholms stads programmeringskommission, som leds av skolborgarrådet Olle Burell och där Kodcentrum medverkar, samlar representanter från skola, näringsliv och ideell sektor. Målet är att bidra med kunskap och idéer som utvecklar undervisningen och förbättrar alla elevers lärande och måluppfyllelse kring programmering och digital kompetens.
–Samarbetet med Kodcentrum och näringslivet kring Stadshushacket är en milstolpe i vårt arbete att öka Stockholmselevernas förståelse och nyfikenhet för programmering. Satsningen är en viktig del i att möta den allt mer digitaliserade arbetsmarknaden och säkra Sveriges position som innovationsledande, säger Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm Stad.
– Stadhushacket är otrolig möjlighet för fler barn att utveckla sitt digitala skapande och därför är vi glada att kunna bidra med volontärer och låna ut 100 Surface-enheter för barnen att koda på. Tillsammans med övriga medverkande arbetar vi för att ge fler barn möjlighet att lära sig koda och långsiktigt öka intresset för programmering bland unga, säger Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft.
Om Stadshushacket
Inför Stadshushacket har eleverna att jobbat med temat ”hjältar” i klassrummet. De har diskuterat hjältar i vardagen, i spel, film och böcker. Vilka hjältar är det som skildras? Vilka gör det inte? Vilka tycker klassen är hjältar? Tillsammans har klasserna att hittat på hjälte-gruppnamn och hjältemärken som sedan blir deras gruppindelning under Stadshushacket. I Stadshuset delas klasserna på två och matchas med en vänklass från en annan stadsdel. I Blå hallen kommer eleverna sedan att jobba två och två med sina hjältar och programmera digitala hjälteberättelser.
Kontakt för Kodcentrum
Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare. Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.
Redan idag finns allt vårt material tillgängligt helt gratis på sajten Kodboken.se. Mer material riktat mot skolan tas fram i ett projekt finansierat av Vinnova och lanseras den 5 april 2017. Kodcentrums huvudsponsorer är Spotify, Informator, Microsoft, Sigma och Ericsson.
Om Programmeringskommissionen 
Stockholm har bestämt sig för att försvara sin position som en av världens smartaste städer. För att lyckas med detta är tillgången till personer utbildade inom datavetenskap och digital produkt- och tjänsteutveckling avgörande faktorer. Staden har skapat en programmeringskommission som under en tvåårsperiod ska ta fram ett antal förslag och rekommendationer. Målet är att genom Stockholms stads skolor öka både den generella digitala kompetensen och den mer specifika kompetensen inom programmering, som gör att vi får ännu fler utbildade programmerare såväl som andra experter inom digital produkt- och tjänsteutveckling.
 
 
 
information om författaren:
Nyckelord: Programmering