Är ditt chefsskap effektfullt?

Det finns mycket vi kan göra för att leda på ett effektfullt sätt men det finns också faktorer som motverkar det. De sistnämnda är stress och kortsiktigt tänkande eller rättare sagt bristen på långsiktigt tänkande. Tyvärr har snabbheten i våra verksamheter blivit ett fenomen som visserligen är nödvändigt i vissa situationer men som motverkar effektivitet i andra.

Högsta ledningen utarbetar strategiska mål men medarbetarna behöver få hjälp att bryta ner dem till operativa mål med ledningens hjälp. Ofta säger man till sina medarbetare att de själva ska göra det men om de inte har förstått de strategiska målen kan de inte bryta ner det i operativa termer. Detta leder till otydlighet när det kommer till mål och därför ineffektivitet. Ledarna i verksamheten måste ta sig tid och arbeta med att få ner målen på en operativ nivå.

Ordet framgång betyder egentligen ’gå framåt’ och det är vad vi ska göra i verksamheten. Ständig framgång. För detta behöver vi ledare som leder och ständigt utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna. Då krävs en tydlig bild av vad vi ska göra och hur. Det krävs ständig kommunikation och transparens runt den organisation och struktur som finns. Det handlar om självledarskap som ett drag genom hela verksamheten.

På det här programmet skalar vi av alla olika tekniker och metoder och ser på grunderna. Vad behövs för att arbetslag, och därmed hela organisationen, ska bli effektiva.

Vi kommer att se på hur vi kan skilja på kortsiktigt- och långsiktigt tänkande och hur vi kan välja rätt tänkande i rätt situation. Detta gör att vi får ett proaktivt arbetssätt

Det handlar om att våga leda och påverka, tydliggöra målen och ta sitt chefsskap

Vi kommer att se på vilka funktioner som ingår i chefsskapet (chef-, ledar-, samordnings- och kompetensfunktion)

Läs mer om Effektfullt chefsskap här.

information om författaren: