systemutveckling

Javascript tar över den digitala världen

Thomas Ochman, Craft Academy

Javascript har vuxit fram som ett av de mest kraftfulla programmeringsspråken på grund av sitt breda användningsområde, sin prestanda och sin möjlighet att kunna köras på många plattformar. Oavsett om du redan idag jobbar inom mjukvaruindustrin eller funderar på att påbörja din karriär som programmerare eller systemutvecklare, är det värt att kunna bygga applikationer i Javascript eller någon av de många Javascript-baserade ramverk och bibliotek som finns.

Från att under många år vara ett språk som ansågs vara relativt primitivt och rent av olämpligt att använda i affärskritiska system, framträder Javascript idag som ett moget och stabilt val för många projekt. Fler och fler företag väljer idag Javascript när man beslutar om nyutveckling eller när deras system skall öppnas upp för att användas över internet.

Det finns mycket att välja mellan om man vill bygga med Javascript. Till att börja med utgör språket en av de tre grundstenar som internet, så som de flesta känner det, är byggt med. HTML, CSS och Javascript är den treenighet som gör webben till det den är — en plats där människor kan mötas, underhållas, göra affärer med varandra och få tillgång till kunskap och nyheter.

På den så kallade “front-end” sidan, dvs det som du som användare upplever i din webbläsare eller på din mobila enhet, finns det ett antal bibliotek som gör utvecklingen av program mer effektiv. Exempel på dessa är till exempel ReactJS och Vue som i kombination med ett rikt utbud av stödpaket, gör det möjligt att snabbt bygga upp rika och engagerande användargränssnitt. Både React och Vue bygger på öppen källkod och har stora användargrupper som delar med sig av sina kunskaper och kod. Det innebär att det är relativt lätt att få hjälp och stöd i sin utveckling om man stöter på problem.

Javascript finns också på serversidan i och med NodeJS — en implementation av språket som gör det möjligt att bygga både fullskaliga webbapplikationer såväl som API’er, system som gör det möjligt för andra applikationer att komma åt data. Även här finns det ett stort utbud av paket som avsevärt underlättar och kortar ner utvecklingstiden utan att behöva göra avkall på varken kvalitet eller säkerhet.

Framväxten av till exempel React Native och Electron innebär att Javascript har tagit steget in i helt nya användningsområden. Du kan idag använda Javascript för att bygga såväl mobila applikationer som program som skall installeras och köras direkt på en desktop eller laptop.

Trenden pekar på att fler och fler vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, och tillbehör blir uppkopplade och kan styras eller utbyta data över internet. Det innebär att kunskaper inom webbstandarder, där Javascript utgör en av hörnstenarna, kommer att öka ytterligare i betydelse.

Javascript är inte bara här för att stanna, det tar över den digitala världen. Mycket av den framtida utvecklingen av affärskritiska applikationer kommer att ske just i Javascript. Är du med på tåget?

Utbildningar:

information om författaren:
Thomas Ochman, Craft Academy
Nyckelord: JavaScript, Programmering