Okategoriserad

Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala

2018 implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanseras nu Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. Koda i skolan har tagits fram av den ideella föreningen Kodcentrum och edtechbolaget EdQu.
Koda i skolan är ett läromedel som tagits fram för att på ett inspirerande sätt öka förståelsen för programmering och digitalt skapande bland lärare och elever i grundskolan. Allt innehåll har en tydlig koppling till läroplanen och har utvecklats tillsammans med pilotskolorna Vittra Brotorp i Hallonbergen, Enbacksskolan i Tensta och Lugnets skola i Hammarby Sjöstad.
– Målet med Koda i skolan är att ge lärare en introduktion till programmering och digitala verktyg som enkelt går att använda i den egna undervisningen utan att tappa den viktiga kopplingen till läroplanen. Vi ser att många lärare gärna vill komma igång men saknar tid och konkreta exempel på hur de ska göra och därför känns det väldigt roligt att äntligen göra materialet tillgängligt för alla lärare via kodboken.se och EdQus läromedelsportal, säger Lisa Söderlund, pedagog och projektledare för Kodcentrum.
Koda i skolan är ett läromedel i två kompletterande delar. En del består av lektionsmaterial som finns tillgängligt på kodboken.se som tagits fram tillsammans med Kodcentrums samarbetspartners Spotify och spelstudion Paradox Interactive. På www.edqu.se kan elever och lärare träna och lära sig om kod. Här kan läraren också testa och utvärdera om eleverna har ökat sin förståelse efter att ha jobbat med övningar på kodboken.se.
Med Koda i skolan kan elever och lärare även lära sig mer om vad datalogiskt tänkande, programmering och digital kompetens innebär. I korta avsnitt under samlingsnamnet “Fatta koden” ges vardagsnära förklaringar och exempel på begrepp som kan upplevas abstrakta och krångliga.
– Med Koda i skolan ville vi skapa något som kan vara lärorikt och ögonöppnande både för elever och lärare. Med pilotskolornas feedback och idéer har vi landat i något som vi tror verkligen möter ett behov och kan skapa ett kunskapslyft. Vi hoppas att så många som möjligt passar på (både barn och vuxna) och experimenterar med Koda i skolan, säger Viktor Sebes på EdQu.
Materialet finns tillgängligt på kodboken.se och edqu.se. Det fortsätter att utvecklas tillsammans med skolor i hela landet under resten av året. Projektet är finansierat inom ramen för Vinnovas satsning på digitalisering av framtidens skola och utöver EdQu så medverkat grundskolan Vittra Brotorp, Informator Utbildning, Spotify och Obviuse i projektet. 
Kontakt för Kodcentrum och EdQu
Maria Fabricius 
Presskontakt 
Tel: 076-308 57 23
Mejl: maria.fabricius@number10.se
Om Kodcentrum
Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.
Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare. Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.
Om EdQu
EdQu låter lärare använda och skapa läromedel på nya sätt. Vi vill att fördelarna med digitalisering ska synas och kännas när elever och lärare jobbar med våra läromedel. För läraren innebär detta att det i varje läromedel finns inbyggda verktyg som stödjer läraren i undervisningen och visar upp lärandet efter varje lektion. Vi tror också att varje lärare har full koll på sitt klassrum och att de därför även borde ha det över sina läromedel. Vår filosofi är därför att släppa vårt innehåll fritt för våra användare, så att de själva kan skapa sitt skräddarsydda läromedel.
EdQu erbjuder idag en uppsättning läromedel för grundskola och gymnasium, samt skapar anpassade läromedel och analyser för skolor och huvudmän. Med hjälp av smart adaptivitet och genomtänkt gamification vill vi utmana och hjälpa varje elev att utveckla sina kunskaper, samt låta lärare och skolledare följa varje elevs lärande i detalj.
Informator är stolt huvudsponsor till Kodcentrum som arbetar för att få fler barn och ungdomar intresserade av programmering. Läs mer här
 
 
information om författaren:
Nyckelord: Programmering