ledarskap

Nytt program: Effektfullt chefsskap

Christina Haugsöen

Informator lanserar ett nytt program ”Effektfullt chefsskap”. Vi ställer 3 frågor till Christina Haugsöen som skapat programmet.

1. Kan du förklara valet av titeln/kan du summera syftet med programmet?

– Man går mer och mer över till att tala om effektfullhet i stället för effektivitet. Det har i olika forskningsstudier visat sig att i vissa verksamheter arbetar man mycket men effekten är inte stor av det man gör, eller rättare sagt det man gör leder inte alltid till önskade resultat på ett effektfullt sätt. Det handlar om att veta att man får största möjliga utfall av det man gör. Det är lätt att tro att bara för att man gör mycket så blir mycket gjort.

Syftet med detta program är att ge ledare full koll på vad chefsrollen är och vad det innebär, vilka olika delar ett chef-/ledarskap ska verka inom. Full koll leder till trygghet och trygghet leder till mod, vi behöver modiga ledare som med stort hjärta kan leda tydligt och ta tag i de problem som eventuellt dyker upp. Det krävs mod för att fatta beslut, mod för att ta tag i svåra samtal, mod för att lyssna till andra åsikter och perspektiv. Det krävs mod för att ibland ändra en åsikt – säga ”-jag hade fel”.

I ett chefsskap ligger att leda och fördela arbetet så att de övergripande målen nås och i detta program finns de verktyg som behövs för att förstå och leda arbetsgruppen mot målen. Vi kommer bland annat att se på hur vi kan bryta ner de strategiska målen till operativa mål så att medarbetarna förstår vad som ska göras.

Vi kommer att se på vikten av att tänka både långsamt och snabbt, även här finns det mycket forskning på hur chefer/ledare fattar beslut. Vi kan bland annat i Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt) läsa och förstå vikten av att förstå och hantera sitt eget tänkande och detta kommer vi att arbeta en hel del med. Här har ju också Stephen Covey tagit fram en matris för hur vi väljer vilka arbetsuppgifter vi tar oss an under dagen där han visa på att om vi inte stannar upp och tänker långsiktigt så väljer vi ofta arbetsuppgifter som vi upplever är bråttom men tyvärr inte alltid viktiga. Och då återkommer vi till det jag sa i början, vi är kanske effektiva i att göra många saker men leder de sakerna till den största effekten?

2. Vi har ju sett att det här programmet behövs, kan du förklara lite och berätta vem programmet riktar sig till?

– Jag tycker att det riktar sig till alla som har en chefsroll i verksamheten eftersom det inte handlar om tekniker och modeller (som är på modet just nu) som man kanske har hört om i flera kurser tidigare. Här handlar det om att förstå och reflektera över den egna situationen, stilen och sin roll i den egna verksamheten samtidigt.  Den fungerar också för dem som står inför sitt första chefsuppdrag eller bara är tilltänkta till en chefsroll.

3. Vad är den största utmaningen med dagens ledarskap?

– Arr förstå vikten av ett bra klimat och en produktiv kultur. Många ledare jag möter känner sig osäkra när det kommer till att hantera beteende, speciellt svåra beteenden. Detta leder ofta till att de fokuserar på fel saker ibland. De undviker det som är viktigt för de har inte verktygen. Min erfarenhet är att när vi gått igenom hur man hanterar olika beteenden, bland annat svåra beteenden, och hur man kan påverka sin och andras situation till det positiva genom medveten kommunikation, hur man kan skapa förståelse och medvetenhet runt detta så försvinner oron och rädslan för att ta itu med det. En ledare sa till mig efter en utbildning – nu ska det bli kul att gå till jobbet på måndag. Den kommentaren säger mycket.

Läs om programmet här och hör såklart av dig till oss om har frågor om programmet, antingen på 08 587 116 10 eller e-post

information om författaren:
Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.