Itsäkerhet

ISO/IEC 27000 håller dig säker. Har du koll?

IT-säkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd är avgörande för företag och organisationer idag. ISO/IEC 27000-familjen av standarder håller dem säkra. ISO/IEC 27001 är världens mest kända standard för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) och deras krav. Ska ni certifiera er på ISO27001 eller bara lära dig mer om säker kodning så kan vi …