krav och test

Testning och fantasi

Kari Kakkonen är en erfaren testare, testtränare och ISTQB sekreterare. Hans stora intresse för test har lett till att han nu skrivit barnboken Dragons Out och även är VD för ett företag med samma namn.

Kari hade drömt om att skriva en bok under lång tid, men ämnet var inte klart. Linda Liukas ”Hello Ruby” kodningböcker födde tanken att skriva en bok om testning för barn.

Dragons Out – testare för allas säkerhet

I Dragons Out, som riktar sig till 10-12-åringar, hotar drakar att attackera byar. Bybor och riddare gör allt de kan för att besegra drakarna.

Fantasyberättelsen lämpar sig väl för undervisningstestning, eftersom olika analogier kan användas för att beskriva testsituationer och deras behov tydligt och intressant. I slutet av varje berättelse förklaras hur historien är relaterad till mjukvaruutveckling: drakar representerar buggar, bybor representerar programvaruanvändare och riddare kodare och testare.

I berättelsen, när en jägare ser en drake, kan han, som en skicklig jägare, försöka förstöra odjuret själv eller, om så krävs, be riddarna om hjälp. Översatt till mjukvaruutveckling: produktionsrepresentanten hittar buggen och fixar det själv eller ber om hjälp av utvecklingsteamet om det behövs.

Det behövs testutbildning

Testning har länge överskuggats av kodning, men förståelsen för betydelsen av test ökar kontinuerligt. Kari tycker att det finns något att utveckla. Test förekommer i nuläget först i slutskedet av utvecklingsprojekten, men det borde ingå redan på ett tidigt stadium.

Det behövs också en bredare social förändring. Enligt Kari kommer det att finnas en hel del människor i teknikbranschen som inte har fått någon introduktion till testning. För dem som studerar informationsteknik som huvudämne är testning en obligatorisk kurs, men i de kurser test inte är ett huvudämne får det ofta väldigt lite plats. Att öka testningskompetensen borde vara viktigt under hela skoltiden, särskilt i universitetsstudier inom det tekniska området. Det är också värt att utveckla testförmåga under arbetslivet. 

Framtiden för testning

I boken ökar attackerna från drakar ständigt. Byns barn följer med intresse riddarnas kamp mot drakar, och de blir alltmer entusiastiska över att bekämpa drakar, och strävar efter att bli och blir riddarelever.

I verkliga livet för digitaliseringen med sig allt mer komplexa system, det vill säga mer och mer kod. Därför kommer det också att behövas fler testare i framtiden. Enbart manuell testning täcker dock inte behovet av testning, utan det behövs också testning av automatisering och artificiell intelligens.

I framtiden kommer teamets delade expertis att betonas, vilket innebär att varje utvecklingsteam måste innehålla tvärvetenskaplig expertis. Expertis i test bör finnas i varje team, även om det inte finns någon testare i teamet.

Enligt Kari kan det bästa resultatet uppnås i agila team, där testningen är kontinuerlig och utförs av den person för vilken testning är huvuddelen.

Informators test & krav utbildningar

Mer information om boken.

information om författaren:
Nyckelord: Programmering