Utbildning

Uppsagda erbjuds kompetensutveckling för halva priset

I tider när många går en osäker framtid till mötes är behovet av kompetensutveckling större än någonsin. För att ge fler möjligheter att fortbilda sig har Informator därför halverat priset på sina kurser för alla som har förlorat sin anställning på grund av pandemin.

 Vi måste alla hålla oss uppdaterade inom våra områden, särskilt i dessa tider när så mycket förändras. Genom fortlöpande kunskapslyft förblir man het på arbetsmarknaden, säger Marielouise Söderling, Teamleader på Informator.

Coronavåren har inneburit stora omställningar inom de flesta branscher. Omständigheterna har tvingat många företag i konkurs eller till kraftiga personalnedskärningar, medan många av företagen som har överlevt i olika utsträckning har behövt digitalisera sin verksamhet. Detta gör att många har behovav fortbildning och Informator sänker därför priset på sina kurser med 50 procent fram till årsskiftet för alla som har blivit uppsagda på grund av Coronapandemin. Sedan pandemin kom till Sverige ges alla kurser online, men Informator har lång erfarenhet av att erbjuda distansutbildningar sedan tidigare.

– Förut har kanske en tiondel av mina utbildningar getts på distans, men sedan i våras erbjuds alla kurser online. Det har gått väldigt bra, över förväntan. Under de senaste åren har det kommit en del nya applikationer som gör att det är smidigare än någonsin att undervisa på det här sättet, säger Freddie Hahn, som har utbildat inom ämnena processutveckling och ledarskap för Informator i 19 år.

Distansutbildningar är här för att stanna

Freddie upplevde att antalet kursdeltagare minskade tillfälligt under mars och april, men nu har många hittat tillbaka och antalet är idag på samma nivå som före pandemin. Som lärare innebär de nya undervisningsmetoderna extra krav på tydlighet, eftersom till exempel nyanser i kroppsspråket är svårare för kursdeltagarna att uppfatta via en skärm. Trots detta uppger Freddie att de flesta elever anser distansundervisningen fungerar lika bra som fysiska kurstillfällen, en del säger till och med att de föredrar den här formen.

–  Många deltagare tycker att det är jättebra att slippa åka långt och istället kunna sitta hemma och plugga. Det sparar både väldigt mycket tid och sliter mindre på miljön. När vi inleder en utbildning är en del osäkra på om de kommer att kunna hantera tekniken, men programmen som vi använder är så intuitiva att i stort sett samtliga har tyckt att det har fungerat utmärkt vid avstämningen i samband med kursavslutningen. Trots att klassrumsundervisningen säkert inte kommer att försvinna helt, så tror jag att vi kommer att se en betydligt större andel onlineutbildningar i framtiden, avslutar Freddie Hahn.

Informators utbildningar

information om författaren:
Nyckelord: utveckling