Våra populäraste kurser i april

  1. Scrum Master med Certifiering, 2 dagar.

Utbildningen passar både för dig som skall arbeta som Scrum Master och även dig som har en annan roll men behöver förståelse för hur Scrum används.
Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. 

Nästa kurstillfälle: 23 – 24 maj

2. Agilt ledarskap, 2 dagar

Den här kursen utökar din verktygslåda för ledarskap och ger dig större förståelse för ett förhållningssätt som bygger på samskapande, facilitering och feedbackstyrd utveckling av både individ, team, produkt och organisation. Du som ledare stöttar genom att ge varje individ möjlighet att vara sitt bästa jag och ständigt utvecklas. Fokus ligger på tillit, stöd, öppenhet och kommunikation.

Nästa kurstillfälle: 15 – 16 maj Garanterad kursstart!

3. Nätverksteknik & datakommunikation 3 dagar

En riktig hands-on kurs! Du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Nästa kurstillfälle: 8 – 10 maj Garanterad kursstart! Kursen hålls i klassrum endast.

4. Linux/UNIX – Grundkurs, 3 dagar

Lär dig hur Linux är uppbyggt och hur det fungerar ur ett användarperspektiv. Kursen beskriver Linux generellt, och är lämplig oavsett vilken Linuxvariant du använder. Kursen tar kort upp den historiska kopplingen mellan Linux och UNIX. Många jämförelser görs mot hur det fungerar i Windows och MacOS.

Nästa kurstillfälle: 23 – 25 maj

5. Kom igång med Powershell

Lär dig allt värt att veta för att komma igång med PowerShell i din IT-miljö. Det moderna, kraftfulla och samtidigt det mest lättlärda scriptspråket som finns idag.

Jobbar du med Microsoftplattformar, men aldrig fått tillfälle att komma igång med PowerShell scripting eller om du tycker att DOS-prompten är bra, men är utdaterad, är detta labben du inte kan missa! 

Nästa kurstillfälle: 29 – 31 maj. Garanterad kursstart!

information om författaren: