Utbildning

Varför Design Thinking?

Anette Lovas
Design Thinking:  Design Thinking skiftar fokus från interna antaganden om vad kunderna vill ha eller möjlig tekniklösning till en användarcentrerad iterativ process, med utgångspunkt i ett etnologiskt angreppsätt. Etnologiska metoder och teorier innebär observationer på riktiga människor i deras riktiga miljöer; vad som funkar och vad som inte funkar i deras specifika upplevelse. 
 

För att bra design är bra affärer.

Företag som levererar innovativa produkter och tjänster som kunden vill ha, levererat på det sätt kunden vill – s.k designdrivna företag – går det mycket bättre för än företag som inte gör det. Och visst känns det ganska självklart att det är så? Det är faktiskt så att organisationer som implementerat Design Dhinking ökat sitt aktievärde med upp till hela 211%.Som en tidigare VD för IBM mycket insiktsfullt uttryckte det: ”Bra design är bra affärer.”.

 

För det ger utrymme för kreativitet och innovationskraft.

Kunderna köper inte längre en produkt eller tjänst, utan en helhetsupplevelse. För att att företag ska kunna leverera en bra helhetsupplevelse måste allt hänga ihop; marknadsföring med produktutveckling, kundtjänst med verksamhetsutveckling osv. Design Thinking, en filosofi med en rad uppsättning av metoder och verktyg för att jobba användarcentrerat igenom en hel innovationsprocess, möjliggör denna form av komplext samarbete. Man lägger fokus på att jobba tillsammans i arbetsgrupper från olika delar av organisationen med utgångspunkt att förstå användarnas/kunderna beteende, ”triggers” och irrationella och rationella handlingar. En positiv sidoeffekt av Design Thinking är att genom att samla flera delar av organisationen med utgångspunkt från kundens problem, så öppnas även dörrar till innovationer som skapar intern effektivisering.

 

För det ger bättre träffsäkerhet och mindre kostnader.

Det spelar ingen roll hur mycket tid och pengar vi lägger på marknadsföring eller varumärkesbyggande om inte tjänsten går att använda, möter rätt behov och förmedlar rätt känsla.För att säkerställa detta lägger Design Thinking fokus på visualisering och prototyping, så att detsnabbt går att testa idéer och koncept med användarna. Idéerna utvärderas sedan utifrån om de gett önskad effekt. Är produkten/tjänsten exempelvis enkel att använda? Löser den rätt problem? Är den lönsam, vad händer med kundlojalitet, vilka konkurrensfördelar finns, etc? Att på ett enkelt sätt testa hypoteser och dra slutsatser utifrån data om faktiska utfall gör att träffsäkerheten ökar samtidigt som kostnaderna hålls nere.
 

För att ökat kundfokus leder till ökad kundlojalitet

De senaste åren har Design Thinking fått bäring i ledningsgruppers och styrelsers arbete. Företag har äntligen börjat förstå att om man designar produkter och tjänster utifrån att förstå användaren och deras behov kan man öka försäljningen kraftigt genom bland annat ökad kundlojalitet. Kundlojalitet är, eller bör i alla fall vara, en av de viktigaste delarna för att hålla företaget levande. Enligt Harvard business Review kostar anskaffandet av en ny kund mellan 5-25 ggr mer än att behålla en befintlig kund. Så, för att öka lönsamhet bör alla organisationer och företag jobba med kundlojalitet och marknadsavdelningarna bibehålla fokus på sina befintliga kunder.
 
Design Thinking hjälper dig att och dina kollegor att få grepp på hur du får dina kunder att välja dina produkter och tjänster framför konkurrenterna, bli lojala till varumärket och köpa flera produkter från sortimentet, eller tillbringa mycket tid med tjänsten – och framförallt, att få befintliga kunder att rekommendera dina produkter och tjänster till familj och vänner.
 
Så, sammanfattningsvis handlar Design Thinking om att skapa en kundbesatt företagskultur och på så sätt öka lönsamheten genom att öka antalet lojala, eller varför inte företagsbesatta, kunder!
 
 
PS. Jag håller kurs dessa datum och vill gärna att du är med! Använd koden ANETTEBLOGG när du bokar din kursplats för rabatt på 10%.
 
information om författaren:
Anette Lovas

Informators lärare inom Design Thinking

Nyckelord: Design Thinking