Design Thinking

blog

Varför Design Thinking?

Design Thinking:  Design Thinking skiftar fokus från interna antaganden om vad kunderna vill ha eller möjlig tekniklösning till en användarcentrerad iterativ process, med utgångspunkt i ett etnologiskt angreppsätt. Etnologiska metoder och teorier innebär observationer på riktiga människor i deras riktiga miljöer; vad som funkar och vad som inte funkar i deras specifika upplevelse.