Cyber

CYBERSECURITY month

Sedan 2012 har Oktober månad varit EU:s gemensamma informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month) och syftar till att öka just medvetenheten om informationssäkerhets- och cybersäkerhetsfrågor, såväl hos företag som privatpersoner. Och nog behöver vi påminnas om riskerna i vårt digitala uppkopplade liv! Vad är Cybersäkerhet? Men vad är då egentligen Cybersäkerhet, …