It säkerhet

CYBERSECURITY month

Sedan 2012 har Oktober månad varit EU:s gemensamma informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month) och syftar till att öka just medvetenheten om informationssäkerhets- och cybersäkerhetsfrågor, såväl hos företag som privatpersoner. Och nog behöver vi påminnas om riskerna i vårt digitala uppkopplade liv! Vad är Cybersäkerhet? Men vad är då egentligen Cybersäkerhet, …

Interview with Security & Azure Expert Sasha Kranjac

Hi Sasha Kranjac, you are an internationally recognized Security and Azure Expert, Architect, and Instructor. Thank you for taking the time to answer a few questions for us! It has previously been a problem for, for example, authorities to store in the cloud because they could not guarantee that servers within …