HemSök efter kurserAvancerad objektmodellering med UML

Avancerad objektmodellering med UML

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Har du provat på design, analys, agil modellering, eller objektorientering, och vill vidga dina vyer praktiskt och teoretiskt? Det här är utbildningen som hjälper dig att utvecklas i ditt arbete med modeller.
För notation och begreppsapparat används UML, kompletterad med kapitel om mönster (Patterns), designtumregler, samt komponentdesign för återanvändning. Förutom ett par mindre övningar ingår en genomgående sammanhållen övning med användningsfall, klassdiagram, sekvensdiagram, mm.
Vi övar med papper resp whiteboard, men för den som vant sig vid något UML-ritverktyg är det fritt fram att ta med och använda sitt verktyg i övningarna.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
3 dagar

Pris
26950 kr

Målgrupp

Systemutvecklare, arkitekter, analytiker, designers, programmerare, tekniker, testfallsansvariga, tekniska projektledare, dokumentationsansvariga, m fl. Många kursdeltagare går denna utbildning som "uppgradering" i samband med övergång till en ny arkitektur, modelleringsverktyg, eller plattform (särskilt dotnet resp Java).

Mål

 • Fördjupning i analys och design.
 • Kombinera de centrala delarna/begreppen i UML när du utvecklar och beskriver system.
 • Förstå principen bakom mönster (särskilt Design Patterns).
 • Hur detta tillsammans med ett iterativt agilt och samtidigt arkitekturbejakande arbetssätt påverkar dels utvecklaren, dels företaget.

Förkunskaper

Kursen förutsätter en förståelse för grundläggande objektorienterade begrepp samt kunskaper om objektorienterad systemutveckling, dessa kunskaper kan inhämtas på kursen Agil Modellering med UML.

Kursinnehåll: Avancerad objektmodellering med UML

1. Introduktion

 • UML - applikationsoberoende standard, utan utmanare.
 • Vilken roll kommer Object Management Group resp verktygsleverantörerna att spela?

2. Användningsfall (Use Cases)

 • Hur arbetar man med användningsfall (Use Cases) och vad tillför de?
 • UML-notation för användningsfall
 • Relationer mellan användningsfall
 • Tumregler och tips

3. Strukturer och avancerade klassdiagram i UML

 • Klass, attribut, operationer med parametrar
 • Relationer generalisering, aggregat, association
 • Klassdiagram kontra Objektdiagram
 • Nyansering av UML med stereotyper och nyckelord, «Interface» kontra «Boundary» mm
 • Olika typer av delsystem, skikt kontra scoped context och subdomän.
 • Component- och Package-diagram
 • Ett principexempel på affärsregler och constraints i OCL
 • Applikationer där avancerade statiska strukturer behövs

4. Design Patterns uttryckta i UML

 • Principer för Designmönster
 • Exempel på Designmönster
 • Kort om skillnader och likheter jämfört med analysmönster resp arkitekturmönster

5. Tumregler och UML-diagram användbara i design

 • UML:s Designdiagram i korthet
 • Design-tumregler för återanvändbarhet och förändringstålighet

6. Avancerade sekvensdiagram i UML

 • Användningsfall som språngbräda
 • Meddelanden, deltagare, returer, timing constraints
 • UML-operatorer (de vanliga resp de mindre vanliga)
 • Applikationer med avancerad dynamik
 • Exempel på interaktionsmönster i Sekvensdiagram
 • Sekvensdiagrammens potential i arkitekturer och MDA: "programmering/test i diagram"

7. Tillstånd och tillståndsövergångar i UML

 • Tillståndsdiagram
 • Livscykler i "administrativa" applikationer och persistenta objekt (entiteter)
 • Livscykler i "tekniska" applikationer och transienta objekt
 • Händelser
 • Inmeddelanden
 • Genererade händelser
 • Utmeddelanden
 • Villkor
 • Åtgärder inne i det egna objektet (entry, do, exit), skillnaden mot händelser
 • Sammansatta tillstånd med subtillstånd
 • Implementering med designmönster resp med olika andra principer, i korthet
 • Tillståndsdiagrammens koppling till Sekvensdiagram och till MDA resp RT.

8. Återanvändning

 • SOLID m fl designprinciper för återanvändbarhet, komponenttänkande, SW Product Lines
 • Strategier för återanvändning: när ?
 • Hur många delar vi med? (en enkel komponentmognadsskala)

9. Trender och framtiden i korthet

 • Arkitektur, metodik, MDA
 • Execution Environments kontra hårdvaruplattformar
 • Mellanvaror - lösningen som blev problemet?
 • MDA:s plattformsoberoende: analysresultaten överlever plattformsbyten
 • Snabb uppsummering av kursens UML-diagram

Referenser

 • ”Kursen höll bra nivå och uppfyllde mina förväntningar. Lagom mix mellan konkret om UML notationer varvat med övningar och design tumregler.”
 • Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

  Artiklar relaterade till ämnet: