HemSök efter kurserAvancerad TypeScript

Avancerad TypeScript

TypeScript har vuxit i popularitet på sistone och rankas nu som det åttonde mest populära programspråket, worldwide. För frontend är det nummer ett.   Det finns många skäl som brukar anföras för att använda TypeScript:   - Hjälper utvecklare undvika vanliga misstag i koden - Avslöjar buggar tidigare i utvecklingskedjan - Gör det enklare att sätta sig in i kod som andra skrivit - Gör det enklare att använda andras kodbibliotek - Gör det enklare att orientera sig i stora, komplexa projekt - Gör refaktoreringar enklare och säkrare   Det som dock är den största – och ofta avgörande – fördelen är att det helt enkelt blir enklare att koda. TypeScript ger bättre "autocomplete", vilket minskar behovet av att hålla saker i minnet. Det frigör kapacitet för kreativitet och problemlösande.

 


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp:

Kursen vänder sig till utvecklare som har en viss rutin kring programmering, och som använt TypeScript i sitt dagliga kodande.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i TypeScript, motsvarande kursen Grunderna i TypeScript. Programmeringsfärdighet

Kursinnehåll: Avancerad TypeScript

Utbildningen behandlar:

 • Returtyper från Promise och funktioner
 • Typer för Try-catch-block
 • Typtransformeringar:
   - Utility-typer som Record och Extract
   - Typinferens
   - Unioner
   - Template Literals
   - Key remapping

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: