HemSök efter kurserC# Introduktion

C# Introduktion

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Dyk in i världen av C# med denna praktiska kurs. Bort med sövande slides – här är fokus på kodning från första stund.

Redan från början kastar vi oss in i kodandets konst, allt i en behaglig takt som garanterar en stabil inlärning.

Vid kursens slut kommer du ha gedigen praktik i C#s centrala delar och erfarenheten att konstruera en applikation från grunden. Vi lägger stor vikt vid läsbar kod, clean code och strävar efter högsta möjliga kvalitet i vårt kodande.

Tillsammans kommer vi att konstruera ett spel inom en konsolapplikation. Under denna resa kommer vi att utforska:

  • Variabler och datatyper
  • Input/output och kontrollstrukturer
  • Metoder
  • Klasser och egenskaper
  • Objektorientering
  • Kodkvalité
  • Refactoring

Dessutom tar vi en titt på LINQ, testbarhet, DDD (domain driven design) och SOLID-principer. För de som vill gå djupare in på dessa områden rekommenderar vi uppföljningskursen "C# Avancerad".

Varför en konsolapplikation?

 Konsolapplikationer representerar kodning i sin renaste form. All kunskap du erhåller från denna kurs kan överföras till andra projekt, oavsett om det gäller webbapplikationer, ASP.NET, Blazor, Windows Forms, WPF, Blazor, Unity etc.

 Varför just ett spel?

 Genom att skapa ett spel ställs du inför spännande utmaningar gällande logik och struktur. Denna insikt blir ovärderlig, oavsett om du senare jobbar med webbutveckling, affärssystem eller integrationer.

Kursmaterialet är aktuellt för och vi använder oss av den senaste versionen av C# och .NET.

Efter att ha genomgått denna kurs och praktiserat på egen hand en tid, blir "C# Avancerad" det naturliga nästa steget i din inlärningsresa.

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
26950 kr

Målgrupp

För dig som är utvecklare och vill lära dig C# från början, best practices och hur man skapar återanvändningsbar kod av hög kvalité.

This course can also be held in English.

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig med liten eller ingen erfarenhet av C# som grundligt behöver gå igenom en introduktion för att komma igång.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: