HemSök efter kurserChatGPT 101: Introduktion till Artificiell Intelligens i affärsprocesser

ChatGPT 101: Introduktion till Artificiell Intelligens i affärsprocesser

Upptäck de spännande och omvälvande möjligheterna med artificiell intelligens (AI) och dess många tillämpningar. Vare sig du är företagare, marknadsförare, författare eller bara nyfiken på AI:s möjligheter, så är detta seminarium det perfekta tillfället för att lära dig om ChatGPT och dess många applikationer. Vi visar dig hur AI kan hjälpa dig att skapa bättre och mer engagerande innehåll samt effektivisera dina affärsprocesser.

Innehåll:

ChatGPT är en artificiell intelligens (AI) språkmodell från OpenAI som kan generera sammanhängande och engagerande text i olika stilar och format. Seminariet introducerar deltagarna till grunderna i ChatGPT, inklusive hur det fungerar, tränas och används för att skriva i olika stilar.

Vi kommer även att diskutera de etiska övervägandena som följer med användningen av AI, inklusive ChatGPT, såsom bias, integritet och ansvar i AI-utveckling och användning.Deltagarna får också lära sig om de olika affärstillämpningarna av ChatGPT, som kundsupport, marknadsföring och försäljning, och hur man integrerar ChatGPT i affärsprocesserna. Det finns flera stora och välkända företag som använder ChatGPT för olika ändamål. Ett exempel är Microsofts sökmotor Bing, som använder ChatGPT för att generera svar på komplexa sökfrågor. Detta har dock väckt vissa kontroverser kring huruvida Bing ger tillräckligt tydliga indikationer på att svaren genereras av en AI-modell.

Seminariet avslutas med en frågestund och sammanfattning av de viktigaste ämnena


Utbildningsformer

Längd
0.5 dagar

Pris
4500 kr

Seminarieöversikt - ChatGPT 101: Introduktion till Artificiell Intelligens i affärsprocesser

I. Introduktion (15 minuter)

 • Seminariets mål och vad deltagarna kan förvänta sig att lära sig

II. Introduktion till ChatGPT (50 minuter)

 • Översikt av ChatGPT och dess möjligheter
 • Hur ChatGPT fungerar och dess träningsprocess
 • Demonstrationer av hur man ställer frågor och får korrekta svar från ChatGPT

III. Etik inom AI (50 minuter)

 • Diskussion av de etiska övervägandena som följer med användningen av AI, inklusive ChatGPT
 • Exempel på AI-bias och hur det kan påverka människor och samhället
 • Ansvar i AI-utveckling och användning

IV. Skriva med ChatGPT (30 minuter)

 • Introduktion till att använda ChatGPT för att skriva
 • Översikt av olika skrivstilar och hur man använder ChatGPT för att generera text i dessa stilar
 • Demonstrationer av att använda ChatGPT för att generera sammanhängande och engagerande text

V. Använda ChatGPT för företag (2 x 50 minuter)

Översikt av olika företagsapplikationer av ChatGPT, inklusive kundsupport,marknadsföring och försäljning

 • Hur man integrerar ChatGPT i företagsprocesser
 • Mätning av framgång för ChatGPT-baserade initiativ
 • Fallstudier av företag som har använt ChatGPT för att förbättra sina verksamheter

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: