HemSök efter kurserTestautomatisering

Testautomatisering

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Denna utbildning ger dig insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling.

Varför testautomatisering?

Vilka val och möjligheter finns och hur kan vi effektivt återanvända och specialisera existerande komponenter för teststrukturer? Kursen går igenom hela bredden av frågeställningar och ger dig verktyg för att arbeta med testautomatisering. Genomgångarna handlar bland annat om möjlig arkitektur för ett komplett, strukturerat och robust testramverk.

Kursen Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori och exempel dag 1 såväl som praktiska övningar som behandlar exempellösning med C# dag 2. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterial på engelska.

OBS! Kursen uppdateras kontinuerligt utefter att nya områdesdetaljer tillkommer!

Denna kurs förbereder inför den certifieringsgrundande kursen ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer


Utbildningsformer
Online
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Målgrupp

Kursen Testautomatisering passar dig som redan är applikationsutvecklare eller testare och vill fördjupa din förståelse och få nya idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk.

Du får lära dig

 • Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för testautomatisering
 • Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
 • Välja lämplig testdesign och nödvändiga steg för implementation
 • Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och integration med andra verktyg

Förkunskaper

Förkunskaper och erfarenheter inom strukturerad utveckling i nivå med kursen Programming for testers och C# - Introduktion, du behöver dock inte vara specialist i detta utvecklingsspråk.

Testautomatisering kursinnehåll

Förberedelser, principer och idéer

 • Varför testautomatisering?
 • Övergripande krav och behov
 • Grafiska applikationer: utmaningar, svårigheter och lösningar
 • Tekniska förberedelser
 • Implementationsplattform och utvecklingsspråk
 • Verktygsstöd och komponentbibliotek
 • Open source eller kommersiella lösningar

Övergripande och grundläggande arkitektur

 • Metodik för hierarkisk och strukturerad testuppbyggnad
 • Design och implementation av testtyper
 • Testmetoder, klasser och sviter 

Implementation och praktiska övningar

 • What is test automation
 • Why automation
 • What to automate
 • Test automation process
 • Test automation frameworks
 • Test automation layers
 • Automation tools
 • Benefits of test automation
 • Pitfalls & challenges
 • Supporting practices
 • Exercises
 • Review
 • Course evaluation
 • Questions

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: