HemSök efter kurserTestautomatisering

Testautomatisering

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Kursen Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori och exempel dag 1 såväl som praktiska övningar som behandlar exempellösning med C# dag 2. 

Denna utbildning ger dig insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska.

OBS! Kursen uppdateras kontinuerligt utefter att nya områdesdetaljer tillkommer!

Varför testautomatisering?

Vilka val och möjligheter finns och hur kan vi effektivt återanvända och specialisera existerande komponenter för teststrukturer? Kursen går igenom hela bredden av frågeställningar och ger dig verktyg för att arbeta med testautomatisering. Genomgångarna handlar bland annat om möjlig arkitektur för ett komplett, strukturerat och robust testramverk.

Certifieringsförberedande

Detta är ej en certifieringsgrundande kurs, men förbereder dig inför deltagande i uppföljande kurs som T1839 ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer

Kursmaterial

Materialet är på engelska men kursen kan hållas på svenska eller engelska


Utbildningsformer
Online
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Målgrupp

Kursen Testautomatisering passar dig som redan är applikationsutvecklare eller testare och vill fördjupa din förståelse och få nya idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk.

Du får lära dig

 • Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för testautomatisering
 • Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
 • Välja lämplig testdesign och nödvändiga steg för implementation
 • Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och integration med andra verktyg

Förkunskaper

Förkunskaper och erfarenheter inom strukturerad utveckling i nivå med kursen T1728 Programming for testers och T1222 Beginning C#, du behöver dock inte vara specialist i detta utvecklingsspråk.

 

Testautomatisering kursinnehåll

Förberedelser, principer och idéer

 • Varför testautomatisering?
 • Övergripande krav och behov
 • Grafiska applikationer: utmaningar, svårigheter och lösningar
 • Tekniska förberedelser
 • Implementationsplattform och utvecklingsspråk
 • Verktygsstöd och komponentbibliotek
 • Open source eller kommersiella lösningar

Övergripande och grundläggande arkitektur

 • Metodik för hierarkisk och strukturerad testuppbyggnad
 • Design och implementation av testtyper
 • Testmetoder, klasser och sviter 

Implementation och praktiska övningar

 • What is test automation
 • Why automation
 • What to automate
 • Test automation process
 • Test automation frameworks
 • Test automation layers
 • Automation tools
 • Benefits of test automation
 • Pitfalls & challenges
 • Supporting practices
 • Exercises
 • Review
 • Course evaluation
 • Questions