Effektiv organisationskultur

Hur anpassar vi oss till det nya normala?

Världen stängde ner och vi blev alla tvungna att hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och leva. Och samtidigt som vår omvärld snabbt förändrades, förändrades också våra behov och våra värderingar.

Utifrån den högst relevanta internationella studien om förändrade värderingar och dess påverkan på organisationskulturer under Covid-19 genomförd av Barrett Values Centre, bjuder vi in till ett webinar där du får lära dig mer om hur hur vi kan anpassa våra organisationer så att de möter upp de krav och de behov som ledare och medarbetare upplever.

Vi kommer att utforska, diskutera och utmana hur vi på ett effektivt sätt kan leda oss själva och andra mot det nya normala Post-Covid19. Hur skapar vi förutsättningar för att återhämta oss och blomstra?

Du får lära dig mer om hur du kan ta tillvara på medarbetarnas samlade kreativitet och kompetens. På webbinariet går Therése och Aila igenom olika modeller och metodik för en effektiv organisationskultur. Och du får med dig kunskap om:

1.   Hur vi kan ta tillvara på medarbetares samlade kreativitet och kompetens för att övervinna de utmaningar vi genomlevt med anledning av krisen.

2.   Hur väcker vi och stärker medarbetares engagemang.

3.   Utöver att gå igenom resultaten från studien ger vi vägledning om hur vi tar tillvara på den kraft som finns hos individer och hur team bättre kan fungera ihop.

Se inspelning

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Aila Kekkonen och Therese Sandberg från vår samarbetspartner EPM Consulting

Nyckelord: ledarskap, organisation, kultur, organisationskultur