HUR VIKTIGT ÄR KOMMUNIKATION FÖR ATT SKAPA KUNDVÄRDE?

Passa på och ta chansen att lära dig mer om kundvärde, intern och extern kommunikation samt få inspiration och konkreta verktyg för att skapa kundvärde.

Vi delar med oss av reflektioner och några konkreta tips, främst baserat på våra egna erfarenheter, men även med inslag ifrån etablerade modeller.

Kanske arbetar du inom en IT-organisation som utvecklar och levererar IT-tjänster, exempelvis inom Service Desk/IT-support? I så fall passar detta webinar extra bra för dig, eftersom vi använder begrepp och exempel från IT-världen.

Smakprov från webinaret:
• Kundvärde och effektiv kommunikation – hur hänger det ihop?
• Möjligheter och risker med att lyckas respektive inte lyckas få ihop det
• Verktyg du kan börja använda direkt

I samarbete med

Nyckelord: kommunikation, Kundvärde