Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar!

I det här webinaret belyser vi båda rollerna, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans med det övriga teamet kontinuerligt leverera värde? Webinaret passar dig som vill ha en första inblick i scrum-ramverket eller söker en komprimerad sammanfattning av rollerna.”

Välkommen till ett spännande kostnadsfritt webinar den 28/8 kl. 10.00 – 11.00

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Karin Camnert från vår samarbetspartner Olingo

Nyckelord: Agile, Product Owner, Scrum master