agila metoder

Scrum mastern och produktägaren – ett radarpar!

I det här webinaret belyser vi båda rollerna för scrum mastern och produktägaren, deras ansvar och i vilken kontext de verkar. Hur jobbar de för att tillsammans med det övriga teamet kontinuerligt leverera värde? Webinaret passar dig som vill ha en första inblick i scrum-ramverket eller söker en komprimerad sammanfattning av rollerna.”

Detta webinar hölls 28/8 2020, se inspelning nedan

Detta webinar levereras av Informator tillsammans med Karin Camnert från vår samarbetspartner Olingo

Liknande webinar som kan intressera dig

Scrum Mastern – Vem är Hen?

Nyckelord: Agile, Product Owner, Scrum master