ITIL

Webinar: Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Fredrik Hultén från Olingo går igenom de grundläggande principerna bakom ITIL-ramverket och om värdena de skapar. Du kommer få ta del av nyheterna i det nya ITIL 4-ramverket som service value system och The Four Dimensions of Service management

Webinar: 17 nov kl 9-10.

Nyckelord: ITIL, ramverk, servicemanagement