Ramverk

Intervju med ITIL-expert Fredrik Hultén

Hej Fredrik Hultén, du var med och grundade Olingo där du idag är trainer och senior managing consultant. Tack för att vi får ställa några frågor. ITIL är ständigt aktuellt, har det blivit praxis på de flesta större företag i Sverige idag skulle du säga? – Absolut, så är det. …

Webinar: Vad är värdet av ITIL och vad är nyttan?

Fredrik Hultén från Olingo går igenom de grundläggande principerna bakom ITIL-ramverket och om värdena de skapar. Du kommer få ta del av nyheterna i det nya ITIL 4-ramverket som service value system och The Four Dimensions of Service management