ledarskap, projektledning

Att vara ledare betyder att någon frivilligt vill följa

Marie Bohlin

Att vara ledare betyder att någon frivilligt vill följa. Det handlar om att ha vissa förmågor. Förmåga att förstå dig själv och andra. Förmåga att uttrycka dig så att du blir förstådd. Förmåga att sätta rimliga mål och gå mot målen, själv eller tillsammans med andra. 

Olika människor har olika förutsättningar att vara goda ledare. Det som är gemensamt för alla goda ledare är att de har övat upp sina förmågor. Precis som goda idrottsmän har övat upp sina förmågor. 

Många verkar dock tro att det går att studera – läsa sig till ett ledarskap. Men ingen skulle tro att Stefan Holm skulle kunna vinna en höjdhoppstävling genom att studera höjdhopp. Men självklart, ett visst mått av teori behövs, det behöver idrottaren också. Men det som framförallt behövs är att öva. Testa olika tekniker i olika situationer och öva. Öva tills förmågan att leda sig själv och andra sitter i ryggmärgen. Tills insikterna har nått magen. Det är först då som ledarskapet finns där, även i pressade situationer. Precis som OS vinnaren har övat så att han eller hon klarar att prestera på topp även under stark press. 

När det gäller ledarskap behövs dessutom en tydlig koppling till ledarens mognad, självkänsla och äkthet. Den är till stor del en produkt av självreflektion och förmågan att reflektera både över sig själv och andra. För att lära dig något behöver du också vara öppen för feedback. Det är genom reflektion av vad som hände och feedback som du kan avgöra vad du vill behålla eller ändra, av det du gjorde. Genom att vara öppen för feedback kan du utvecklas dit du vill. Självklart går det lättare för en person som har talang för att bli en god ledare att bli det. Men alldeles oavsett talang så kan vi alla förbättra vårt ledarskap. Alla kan inte vinna OS i höjdhopp men alla kan höja ribban några centimeter till.

 

information om författaren:
Marie Bohlin

är en av Informators expertlärare inom ledarskap och projektledning och håller bland annat kurserna.

Nyckelord: projektledare, ledare, projektledning