Okategoriserad

Informator ger fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum

Informator ger för fjärde året i rad ett fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum i rollen som huvudpartner. Med över 25 års erfarenhet av att producera och leverera utbildningar inom systemutveckling vill Informator verka för att skapa möjligheter för barn och unga att få en kostnadsfri introduktion till programmering och de digitala färdigheter som näringslivet behöver idag och i framtiden.
 
– Vi är otroligt glada över Informators fortsatta stöd som gör det möjligt för oss att utveckla vårt arbete inom såväl vårt ”Koda i skolan”-projekt som i våra kodstugor. Informator delar även vår syn kring långsiktighet och kontinuitet som starka faktorer för utveckling vilket är otroligt värdefullt för oss i vårt arbete, säger Ronnie Schmidt, generalsekreterare på Kodcentrum.
 
Förutom ett finansiellt stöd till verksamheten och egna volontärinsatser skänker Informator även kostnadsfri utbildning till Kodcentrums personal och volontärer.
Informator medverkar också i Kodcentrums projekt ”Koda i skolan” som bland annat handlar om att hitta metoder och verktyg för att fortbilda lärare inom programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens.
 
 – ”Nästa år implementeras äntligen regeringens beslut att införa programmering och digital kompetens i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare och skolan står inför ett gigantiskt förändringsarbete. Genom vårt engagemang i projektet ”Koda i skolan” stöttar Informator Kodcentrum i arbetet med att ge lärare goda förutsättningar och för att säkerställa en likvärdig utbildning för eleverna och på så sätt långsiktigt adressera bristen på systemutvecklare i Sverige. Att aktivt bidra till att Sverige förblir ett världsledande mjukvaruutvecklingsland är en del av vår mission och därför är vårt engagemang i Kodcentrum långsiktigt och en viktig del av vår verksamhet” säger Emil Robertsson VD på Informator Utbildning.
 
 
 
Om Kodcentrum

Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsettsocioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare.

Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.


Redan idag finns allt vårt material tillgängligt helt gratis på sajten Kodboken.se. Mer material riktat mot skolan tas fram i ett projekt finansierat av Vinnova och lanseras under 2017.


Om Informator

Informator är ett utbildningsföretag som på olika sätt hjälper organisationer att utveckla rätt kompetens, alltid med individens lärande i centrum. Informators mission är att utveckla Sveriges position som framstående inom mjukvaruutveckling och därigenom bidra till ett bättre samhälle med god livskvalitet, stark innovationsförmåga och hög produktivitet. Varje år vidareutbildar Informator 12 000 yrkesverksamma inom IT i Sverige och har sponsrat Kodcentrum sedan 2014.


KONTAKT:


Kodcentrum

Ronnie Schmidt
Generalsekreterare
Tel: 070 – 762 97 00
ronnie@kodcentrum.se

Informator 

Emil Robertsson
VD Informator
Tel: 070-999 80 44
emil.robertsson@informator.se

Läs mer om Kodcentrum: www.kodcentrum.se
Läs mer om Informator: www.informator.se
För pressfoton: https://www.kodcentrum.se/om-oss/pressbilder

 
 
information om författaren:
Nyckelord: Programmering, utveckling