ledarskap, projektledning

Ledare? Alla tittar på vad du gör och inte gör!

Marie Bohlin
Vi förmedlar hela tiden budskap till omgivningen, inte bara ord utan också gester, kroppsspråk, klädval, sättet vi säger eller gör en sak på och inte minst vad vi gör. Även hur vi använder oss av och rör våra kroppar har betydelse för det budskap vi förmedlar. Hur våra tankar och känslor ger sig till känna genom den energi vi sänder ut. Allt kommunicerar. Alla är dock inte medvetna om vilken energi de sänder ut men inte desto mindre påverkas andra               av den. 
 
 
Du har säkert mött personer för första gången som du känner dig instinktivt tilltalad av – eller motsatsen, utan att du har kunnat sätta ord på vad du känt. Du har blivit påverkad av deras energi. Rörelser och gester är det äldsta språket människan känner till. Vill du bli förstådd handlar det inte bara om vad du säger eller vad du skriver. Det handlar om vad du gör. Inte minst viktigt för en ledare. Medvetet eller omedvetet tittar alla på vad ledaren gör eller inte gör, hur han eller hon reagerar och inte minst agerar i olika situationer. Om ledaren är osäker, arg, frustrerad eller oengagerad påverkar det omgivningen direkt. 
 
En ledare måste ha ett gediget förråd med personliga tillgångar som självkännedom, tydlighet och engagemang. Det är viktigt för ledaren att självförtroendet balanseras av ödmjukhet och inte minst respekt för både sig själv och andra.
 
 
information om författaren:
Marie Bohlin

Är en av Informators experter inom Ledarskap och håller bland annat kurserna M1726 Projektledning påbyggnad – Optimized och M1725 Projektledning Grund – Optimized

Nyckelord: projektledning, projektledare, ledare, led