agila metoder

Vad skiljer en agil ledare från en mer traditionell ledare?

Freddie Hahn

Hör agila coachen Freddie Hahn på 2 minuter redogöra för skillnaderna i den här filmen.

Här kan du läsa mer om vårat nya program Diplomerad Agil ledare.
Samtliga utbildningar inom agila metoder.

information om författaren:
Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.

Nyckelord: ledarskap, Agil