Våra 5 populäraste kurser i november

1. Nätverksteknik & datakommunikation 3 dagar

En riktig hands-on kurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Målet med kursen är att du ska kunna sköta om, felsöka och lokalisera problem i det lokala nätverket, samt förstå terminologin vid kommunikation/diskussion med tredje part så som hostingföretag, internetleverantör etc. Kursen är inriktad på lokala nätverk och dess koppling till omvärlden.

Nästa kurstillfälle: 15 – 17 januari GO!

2. Leading SAFe 6.0 with SA certfication 2 dagar

During this two-day course, attendees gain the knowledge necessary to lead a Lean-Agile enterprise by the Scaled Agile Framework® (SAFe®) and its underlying principles derived from Lean, systems thinking, Agile development, product development flow, and DevOps.

Nästa kurstillfälle: 30 – 31 januari

3. Projektledning med agila metoder, 3 dagar

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Är du redo att bli en agil projektledare?

Nästa kurstillfälle: 13 – 14 februari

4. Informationsbehandling med SQL, 3 dagar

Utbildningen är framtagen för att vara plattformsoberoende. Laborationer genomförs i Microsoft SQL Server miljö, men du får även exempel för funktionalitet i exempelvis Oracle och MySql. Kursen är mycket övningsintensiv och mer än halva tiden används till praktiska övningar som utförs mot en SQL Server-databas.

Nästa kurstillfälle: 10 – 12 januari

5.Självledarskap –Ta fram det bästa i dig själv och andra 2 dagar

För att kunna möta den alltmer osäkra och komplexa utvecklingen, anpassa oss snabbare och åstadkomma relevanta resultat, så krävs en ökad kunskap om oss själva och andra och att vi samspelar väl med vår omgivning. Och det är precis vad självledarskap handlar om.

Nästa kurstillfälle: 21 – 22 mars

information om författaren: