Våra populäraste kurser i januari

1. Scrum Master med certifering

Under kursens gång får du lära dig om Scrum som ramverk och varför det fungerar. Du blir väl förtrogen med handgreppen och lär dig tillämpa dem på rätt sätt. Informators Scrum Master-utbildning levereras av agila experter som arbetar med flera av Sveriges största arbetsgivare inom såväl offentlig som privat sektor. Våra kursledare har hjälpt företag och förvaltningar under flera år och utöver våra öppna, schemalagda kurser genomförs företagsinterna utbildningar så gott som varje vecka runtom i Sverige!
 

Nästa kurstillfälle:
20 – 21 februari Göteborg
19 – 20 mars på distans
14 – 15 maj Stockholm

2. Analytiskt tänkande och kreativ problemlösning

De färdigheter som behövs för att lösa problem hjälper i sin tur till att lösa problem snabbt och effektivt. Problemlösning kräver både förmåga att korrekt definiera ett problem och att hitta en lösning på det. Idébildning i sin tur betraktas ofta som kreativitet, förmågan att komma på nya idéer och sätt att göra, att testa idéerna och på så sätt lösa problem.

En annan viktig färdighet när det kommer till problemlösning är kreativt tänkande. En uppenbar lösning på ett problem är inte alltid det bästa alternativet. Människor med bra analytiska förmågor har ofta också fördelen att de kan tänka utanför boxen och hitta effektiva lösningar.

Nästa kurstillfälle:
4 – 5 mars

3. Nätverksteknik & datakommunikation

Detta är utbildningen för dig som vill ha en säker grund att stå på inom nätverks- och datakommunikationsområdet. Utbildningen går igenom terminologi, hur datanät byggs upp, arkitekturer, protokoll och standarder och sätter dem i ett praktiskt sammanhang för att få förståelse för hur de olika delarna hänger ihop och varför vi har den miljö som vi har idag.

Detta är en riktig hands-on kurs och du kommer tillsammans med våra experter och dina kursvänner att jobba med flera konkreta lösningar som du kommer att ha användning av direkt du är tillbaka på din arbetsplats!

Nästa kurstillfälle:
11 – 13 mars (Observera att denna kurs endast hålls i klassrum

4. IREB CPRE Foundation

I denna utbildning får du lära dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level 

Kursen ger breda grundkunskaper i kravhantering samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE Foundation” och en inblick i de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.

Nästa kurstillfälle:
13 – 15 mars

5. Projektledning grund

I denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt verktyg för att kunna tillämpa dina nya kunskaper direkt. Projektledarutbildningen passar för dig som arbetar med projekt inom de flesta verksamhetsområden, såväl i större som mindre företag och organisationer.

Nästa kurstillfälle:
19 – 21 februari
20 – 22 mars

information om författaren: