ledarskap

Varför kan samarbete ibland bli så utmanande? Hur kan man förbättra det?

Aila Kekkonen

 

Även med de bästa intentioner fungerar samarbete olika väl med olika personer. Vad beror det på att vi har lättare med vissa och svårare med andra personer?

När det händer något eller när vi interagerar med andra människor observerar vi bara en del av hela skeendet eller händelsen, vi ser bara den delen av verkligheten som stämmer överens med vår egen världsbild. Vi gör antaganden. Vi drar slutsatser (vilket vi ska fortsätta att göra), det vi dock ska vara försiktiga med är att inte helt lita på våra slutsatser, de kan vara nära eller långt ifrån sanningen. Det vi bör göra är att ta reda på vad de andra behöver för att det ska fungera. Det blir naturligtvis mycket mer utmanande om någon inte bryr sig om gruppens bästa, utan bara om sig själv.

 Bra samarbete förutsätter att man kommunicerar med ett genuint intresse för de andras situation. Som exempel kan man vilja jobba effektivt, men om sättet att jobba går ut över andras effektivitet är det naturligtvis inte effektivt totalt sätt.

Vi människor tenderar också att tro att mitt sätt att arbeta och leva är det bästa för alla andra också. Men vi är mycket olika och har olika behov. På arbetet behövs personer med olika syn för t.ex. kreativ problemlösning och företagets överlevnad. Det gäller att bredda sina vyer för att förstå människor med olika syn och låta det berika istället för att se det som bara hinder.


Vilka innersta behov människor har finns i verktyget Reiss Motivationsprofil, RMP. Vi har dessa behov till olika grad, vilket gör individer unika. Det är dessa behov som styr individers motivation. Vi har lättare för personer med profiler med liknande värderingar som våra egna. RMP visar hur man får mer förståelse och kan kommunicera med människor med motsatta behov. Människor som har gjort profilen har t.ex. sagt att de önskar att de hittat verktyget tidigare.

På Informators kurs ”RMP motivationsprofiler för individ och grupp – för bättre samarbete” lär du dig att hantera samarbetssituationer med olika typer av personer, v.v. Läs mer om kursen här.

Arbetar som konsult gällande teamutveckling och personalutveckling. Har mångårig erfarenhet att jobba för företag i olika branscher av olika storlekar, i svenska och internationella projekt. Arbetsspråk: svenska, engelska och finska

 
information om författaren:
Aila Kekkonen

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet,
Dipl. organisationskonsult, Humanova, Stockholm,
Certifierad RMP coach och facilitator.

Nyckelord: utveckling, ledare