ledarskap

Webinar – Ledarskap i en agilvärld – vad blir chefens roll i en agil värld?

Förtroende är bra men kontroll är bättre, eller?

Tycker man att det ligger något i detta skämtsamma uttryck kanske man bör tänka om, i alla fall om vill leda i en organisation som jobbar agilt.

Allt fler verksamheter jobbar nu agilt eller har påbörjat den agila resan och för många verksamheter har det inneburit att man börjat införa agila och autonoma team. Dessa förändringar lyfter frågan kring ledarskap. Hur leder man en agil organisation, och vad blir linjechefernas roll?

Management 3.0 – Agilt ledarskap -utbildning

Nyckelord: ledare