Projektledning fortsättning

Att leda projekt och handlar om mer än budgetplanering, Ganttschema och riskanalys, och du som projektledare behöver mer än planeringsmetoder och verktyg för att lyckas. Projektet är inte ett mekaniskt system, eftersom det består av människor som agerar i en social miljö. Att leda människor som tillsammans ska nå det gemensamma målet är alltså en viktig framgångsfaktor för en projektledare.

Tillsammans med vår samarbetspartner Lars Hallin, går igenom kursens innehåll och syfte.

Nyckelord: projektledning, projektledare, Swot, projekt, ledarskap