Projektledning grund

Så du har blivit projektledare? Grattis!

Projektledarrollen är både utmanande och stimulerande, och det gäller att snabbt få grepp om uppdragets omfattning. För att göra det har du en mängd verktyg och metoder till ditt förfogande, och du kanske hört benämningar som SWOT, intressentanalys och Ganttschema. Men vad betyder det? Och vad använder du dom till? Det får du lära dig på grundkursen i projektledning.

Tillsammans med vår samarbetspartner Lars Hallin, går vi igenom kursens innehåll och syfte

Nyckelord: Swot, Intressentanalys, Ganttschema, Projektmetodik, projekt, projektledning, projektledare, Grundkurs