projektledning

5 tips för bättre projektarbete

Bra projektarbete leder till framgångsrika projekt. Framgångsrika projekt kräver mångsidig expertis, utmärkt interaktionsförmåga och att det finns tillräckliga resurser. Även om projekt kan se väldigt annorlunda ut så finns det nästan alltid en gemensam nämnare – deras flöde kan förbättras och få en tydligare struktur som kan tillämpas vid alla projekt.

 1. Ha en tydlig vision – då kommer projektarbetet att nå sina mål
  Innan du startar projektet bör du bedöma om målet är realistiskt. Det är värt att noga fundera över vad som önskas och kan uppnås med just detta projekt och dess resurser. Var säker på ditt hur och varför.
 2. Förbered ett affärscase
  Skapa en solid grund för ditt projekt genom att specificera bakgrund och mål, analysera alternativ, identifiera fördelar och risker och göra kostnads- och tidsplansberäkningar. Affärsfallet kan också ändras under projektets gång. Det är bra att ställa följande frågor: Är detta ett projekt? Är det här projektet värt att fortsätta?
 3. Sätt upp delmål
  Dela upp den slutliga produktionen av ditt projekt i mindre enheter. Uppdelningen avslöjar ”dolda” uppgifter och specificerar schema, kostnader och ansvar. Frågan om uppdelningsfasen är: Vad behöver göras innan projektet har nått sitt mål?
 4. Hantera risker så att projektarbetet inte stöter på överraskningar
  Projektrisker kan inte kopieras från tidigare projekt eller glömmas bort efter planeringsfasen. Identifiera riskerna, bedöm deras inverkan på ditt projekt och planera nödvändiga motåtgärder för att eliminera riskerna eller minska påverkan och implementera dem. Håll alla projektparter medvetna om risker och deras förändringar.
 5. Välj ett fungerande team
  Välj experter för ditt projekt som har den bästa kompetensen och attityden för att förverkliga målen. Kom ihåg att skillnad ofta är en styrka. Det bästa resultatet uppnås när du föregår med gott exempel.

Informator erbjuder flera utbildningar för både projektledning och arbete i projekt. Nedan följer några av våra utbildningar:

Projektledning grund

Projektledning med Agila metoder

Projektledning fortsättning

Problemlösning – Workshop

Riskhantering i projekt

information om författaren:
Nyckelord: projektledning, projektledare, projekt, projektarbete, affärscase, arbeta i projekt, projektrisker, fungerande team, project management