Utbildning

Analytiskt tänkande och innovationer

Katja Väyrynen

World Economic Forum publicerade 10 arbetslivskunskaper som kommer att behövas i framtiden. I vår bloggserie får du en överblick över alla framtida färdigheter.

Du känner till Leonardo da Vinci, eller hur? Den här multitalangen, med sitt livslånga lärande var fantastisk på att upptäcka problem innan de ens existerade eller hände – genialt!

Numera finns det genier överallt, och vi kallar dem analytiska tänkare och innovatörer. Människor som ser framåt, föreställer sig en produkt eller tjänst under utveckling och gör en handlingsplan för det. Analytiskt tänkande är förmågan att ta itu med komplicerade frågor genom att utvärdera insamlad och organiserad information. Innovationer händer oftare när människor har möjlighet att vara kreativa. Detta kan uppnås när människor är avslappnade, kommunicerar och känner tillit.

Analytiska tänkare hjälper team att fatta beslut baserat på insamlade data och identifierade mål, men uppmanar också kollegorna eller teamet till att komma med nya idéer och utveckla innovativt tänkande. Ibland kommer lysande idéer av rena tillfälligheter. Efter det måste vi se om det verkligen är en användbar lösning och testa om det fungerar även i praktiken. Analytiska tänkare kan bli mer framgångsrika eftersom de kan upptäcka vissa mönster. Dessa mönster kan vara mellan datamängder och detaljer, och leder ofta till kreativa lösningar.

Bakom det analytiska tänkandet

Var och en av oss har en enorm potential för lärande och kreativitet. Ibland behöver vi utbildning för att frigöra potentialen och teknikerna för att använda dem i vårt dagliga liv. För att vara effektiva i denna ständigt föränderliga värld med alla nya ICT-, AI-, cybersäkerhetskrav måste chefer stödja medarbetarnas flexibilitet och kompetensutveckling. Vi får dock inte glömma cheferna, de behöver också stöd och utbildning för att hänga med i all ny teknik. Vissa chefer vet redan hur man bryter stora mål eller problem i hanterbara, uppnåbara steg. De hjälper sina team att hantera sin energi och sina insatser på det mest produktiva sättet.

Utvecklas till att bli en analytisk tänkare

Kritiska tänkare letar efter de enklaste sätten att bryta ner ett problem och hitta en lösning. Analytiska tänkare vet när det är dags att sluta analysera och agera. Att agera hjälper till att förbättra inlärningsprocessen och förstå utmaningen. Att anta en experimentell verktygslåda är också avgörande. Förmågan att granska information eller en situation i detalj är viktig.

Leantänkande och dess principer erbjuder bra metoder för detta, utan att glömma slutanvändaren. Service Design-metoder är användbara för att få nödvändiga insikter som gör att du kan fatta mer effektiva beslut om de problem du står inför. Grundorsaksanalys hjälper dig att se till att du har identifierat det verkliga problemet, så att du kan fokusera på det istället för på symptomen. När all relevant information har samlats in framgångsrikt är det viktigt att organisera alla bitar på ett sätt som ger dig insikter och idéer som kan användas för att dra lämpliga slutsatser. Detta kommer att lägga grunden för potentiella lösningar på de problem du arbetar med.

Efter allt detta är det dags att använda entreprenörskap och agera som Leonardo da Vinci.

Analytiskt tänkande kräver nyfikenhet och öppenhet för nya idéer och färdigheter. Att kombinera ”hårda” tekniska färdigheter och ”mjuka” människoorienterade färdigheter ger de bästa verktygen för att hitta effektiva och värdefulla lösningar.

Informator hjälper dig att vara analytisk tänkare. Vi erbjuder ett stort utbud av kurser där du kan öka dina mjuka och hårda färdigheter.

Informators utbildningar:

information om författaren:
Katja Väyrynen
Nyckelord: utveckling, innovation