Är du Resilient?

Dennis Lindström, Swepo Group

Ordet Resiliens tycks ha blivit ett modeord som alltfler använder sig av, men alla tycks ha sin egen tolkning av vad det betyder eller innebär. Hur ska då vi andra förstå vad det betyder?

Motståndskraft mot risker och sårbarheter

Så vad har då egentligen Resiliens och säkerhet att göra med varandra?

Säkerhet, eller Riskmanagement, handlar om att identifiera risker och sårbarheter i en verksamhet eller process och bedöma hur allvarliga konsekvenserna skulle bli och sen vidta åtgärder för att minska de allvarligaste.

Åtgärderna som vi genomför är menade att förebygga de identifierade riskerna och sårbarheterna för att begränsa möjligheterna för dem att kunna påverka verksamheten negativt.

Vilka åtgärder som man väljer beror helt och hållet på risken eller sårbarheten, men kan vara allt från fysiska åtgärder som att byta ut fönster, dörrar eller andra strukturella förstärkningar. Men det kan även handla om tekniska åtgärder som larmsystem med områdedetektering eller kameraövervakning.

Bland de mer kostnadseffektiva åtgärderna finner vi utbildningsinsatser för de som är aktiva inom verksamheten.

Genom att arbeta strukturerat med din riskhantering, eller Riskmanagement process, kommer du ge din verksamhet motståndskraft mot de risker och sårbarheter som du har identifierat och valt att skydda din verksamhet mot.

Grässtrået är ett enkelt sätt att beskriva resiliens i en bild“Resiliens kan enklast liknas med ett grässtrå motståndskraft där det står emot vinden och böjer sig med vinden utan att knäckas.
Men i samma stund som vinden upphör återhämtar sig strået och sträcker sig på nytt mot solen”.

Återhämtningsförmågan är kritisk

Hur pass allvarliga skulle konsekvenserna bli för dig om en del av din verksamhet slutade att fungera?

Hur skulle det påverka dig om ditt kassasystem inte längre kunde ta betalt av dina kunder eller om din produktionsanläggning brann ned?

Det handlar inte alltid om cyberattacker, hackare eller en tillfällighet som orsakar en katastrof, det kan handla om de små vardagliga händelserna som beror på den “mänskliga faktorn”. Ett förlagt USB minne med företagsdokument eller kundhandlingar, en driftsstörning i någon underleverantörs produktionslinje kan också skapa en störning i din produktion eller operativa verksamhet.

Att arbeta strukturerat och systematiskt med sin riskhantering, eller Riskmanagementprocess, innebär även att du tar fram planer för att kunna begränsa omfattningen av negativa konsekvenser för din verksamhet för att kunna återgå till normal, eller förbättrad, operationell verksamhet så snart som möjligt efter en incident vilket ger din verksamhet en återhämtningsförmåga.

“Resiliens kan enklast liknas med ett grässtrå motståndskraft där det står emot vinden och böjer sig med vinden utan att knäckas.
Men i samma stund som vinden upphör återhämtar sig strået och sträcker sig på nytt mot solen”.

Resiliens är för modiga ledare

Ingen har någonsin sagt att det är enkelt att bygga resiliens. Det kräver en modig ledare!

Arbetet behöver kommuniceras i hela organisationen, alla behöver acceptera det nya arbetssättet och vara engagerade i att delta i arbetet för att det ska bli en gemensam, och övergripande, process som leder fram till motståndskraft och återhämtningsförmåga i verksamheten.

Kurstips!

Cyberawareness för användare
Cybersecurity för administratörer
Cybersecurity Expert, 3 dagar
information om författaren:
Dennis Lindström, Swepo Group

Med över 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, polismyndigheten och bevakningsbranschen har Dennis en gedigen erfarenhet av att leda säkerhetsarbetet för att skapa motståndskraft och återhämtningsförmåga hos organisationer.

Dennis är även en hängiven föreningsmänniska som brinner för att våra unga ska ha trygga och strukturerade aktiviteter att delta i för förebygga risken för att hamna i riskgrupperingar och kriminalitet.