ledarskap

Förtroende är bra men kontroll är bättre, eller?

Fredrik Hultén

Tycker man att det ligger något i detta skämtsamma uttryck kanske man bör tänka om, i alla fall om man vill leda i en organisation som jobbar agilt.

Allt fler verksamheter jobbar nu agilt eller har påbörjat den agila resan och för många verksamheter har det inneburit att man börjat införa agila och autonoma team. Dessa förändringar lyfter frågan kring ledarskap. Hur leder man en agil organisation, och vad blir linjechefernas roll?

Innan vi besvarar den frågan, låt oss titta närmare på olika miljöer och olika sätt att leda en verksamhet.

1. Stabila förutsägbara miljöer – Chefen berättar vad som ska göras

I en klassisk hierarkisk verksamhet, t.ex. en fabrik, där ersätter människan ofta bara en maskin och ledar-/chefskapet är kontrollerande och syftar till att de anställda gör exakt som de blir tillsagda (tro mig jag vet, jag jobbade i en brödfabrik under några somrar i början av 90-talet, och man fick inga pluspoäng på att ta initiativ eller att innovera).

2. Miljöer där medarbetarna är värdefulla tillgångar – Chefen stöttar och supporterar, men bestämmer fortfarande

I en modern mer kunskapascentrerad verksamhet, t.ex en konsultverksamhet, blir människan allt viktigare och cheferna måsta ta hand som sina anställda och se till att de mår bra och utvecklas, chefen blir mer en ”servant leader”. Medarbetarna är i mångt och mycket självgående men det är chefen som bestämmer.

3. En komplex miljö där ingen har hela bilden – Chefen sätter ramarna och ser till att ”systemet” fungerar

I dag jobbar många med uppgifter och i miljöer där ingen har hela bilden och där man inte kan se så långt in i framtiden, t.ex. mjukvaruutveckling. Lösningen på denna utmaning är att jobba agilt, och i team som syftar till att skapa förutsättningar för kommunikation och samarbete. Under dessa förutsättningar så fungerar inte ett chefskap som är kontrollerande eller bestämmande. Vad blir då chefens roll? En chef som lever kvar i det hierarkiska och som vill ha kontroll kommer inte att fungera under dessa omständigheter, inte heller en chef som tar ansvar för medarbetarnas utveckling. För att lyckas nu krävs att man som chef tar ett kliv tillbaka och istället för att styra, sätter upp strukturer och förutsättningar där teamet kan verka och själva fatta beslut. Det handlar om att sätta ramar och tydliggöra mål. Istället för att säga ”bygg en bro” bör chefen säga ”ta er över floden” och se till att det finns förutsättningar för teamet att lösa uppgiften, se bilden nedan (baserad på Henrik Knibergs förlaga). För att som chef göra transformationen från en klassisk linjechef till en chef i agil värld krävs helt enkelt ett förändrat ledarskap.

Fredrik håller följande kurser hos oss:

information om författaren:
Fredrik Hultén
Nyckelord: Agile, teamwork, ledare