Teamwork

Lederskap

Förtroende är bra men kontroll är bättre, eller?

Tycker man att det ligger något i detta skämtsamma uttryck kanske man bör tänka om, i alla fall om man vill leda i en organisation som jobbar agilt. Allt fler verksamheter jobbar nu agilt eller har påbörjat den agila resan och för många verksamheter har det inneburit att man börjat …

agile

Gå tillsammans

Vill du komma fort fram: gå ensam. Vill du komma långt: gå tillsammans. Det är ett ordspråk som är lika sant idag som igår, och blir förmodligen ännu sannare i morgon. Att organisera arbete brukade nämligen handla om att dela upp. Vi delade upp organisationer i funktionella avdelningar: IT för …

blog

Pyttestyrning eller coacha till självstyre?

Du är chef. Du har en gruppering under dig som vill styra mer av sin verksamhet själv. Du låter dem.
Men efter en tid märker du att grupperingen nog lider av problem. Du har inte sett riktigt det resultatet från dem du velat se, och när du betraktar hur gruppen arbetar ser du hur de är lite för splittrade. De skulle nog må bra av lite struktur. Så du överväger att genomföra följande förändringar…

blog

Leadership is about the team performing well

I read in LinkedIn the other day that increased engagement among employees increases the share value of that company. I have also own experience of studies where increased results in engagement surveys show high connection to increased financial results for the units which increased their engagement survey results.

blog

Vad utmärker ett högpresterande team?

Aktuell forskning såväl som en stor studie inom Google visar att just social trygghet är det allra mest utmärkande för de team som presterar bäst. I sådana team får alla komma till tals lika mycket och den som gör fel eller misslyckas blir inte straffad.

blog

Is a colleague stoking you the wrong way?

If you have ever felt that a colleague has rubbed you the wrong way, it might have to do with your differences in intrinsic motivation. When people have opposing needs, they tend to misunderstand each other.

blog

Some co-workers will rather “play in a band than be solo artists”

Independence is our desire for self-reliance and one of our life motives. It motivates people to make their own decisions and to value their personal freedom. We all have this need, but to a very different extent, from a very low need for some – to a very high need for others.

blog

TEDx Talks: Mia Liljeberg – Changing the way we change

Mia Liljeberg works with leaders to upgrade them to survive and thrive in the VUCA world. Building resilient leaders and calibrating their organizations to stay ahead of the game. With over 15 years of change management in the luggage, and having lived and worked in over 14 countries on five continents for global companies in most industries makes it easy for her to chart and navigate in new environments.

blog

Fem anledningar att delta i The Phoenix Project (DevOps-simulering)

Vad händer om kunden inte vara med och påverka utvecklingen av en tjänst? Eller om test-teamet inte involveras i rätt fas?