agila metoder

Gå tillsammans

Ola Berg

Vill du komma fort fram: gå ensam. Vill du komma långt: gå tillsammans.

Det är ett ordspråk som är lika sant idag som igår, och blir förmodligen ännu sannare i morgon.

Att organisera arbete brukade nämligen handla om att dela upp.

Vi delade upp organisationer i funktionella avdelningar: IT för sig, ekonomi för sig, och kommunikation för sig. Även inom en avdelning delade vi upp. Inom IT satte vi kodarna för sig, arkitekterna för sig, testarna för sig och driftspersonalen för sig. Men det visade sig vara osmidigt.

Ingen av dessa grupper kunde nämligen åstadkomma någonting av sig själva. Även om kodarna kunde koda snabbt när de inte behövde gå tillsammans med testarna, så kom de liksom ingen vart.

Så vi backade. Formade tvärfunktionella team av en handfull människor, som med hjälp av agila metoder tog ett gemensamt ansvar för att utveckla sin IT-produkt. Metoder som Scrum, Kanban, och XP hjälpte dem att skapa värde tillsammans, från ax till limpa.

Och vi slutade inte där. För vad är en IT-produkt om den inte också driftsätts och tas om hand under hela sin livscykel? Utvecklare (developers) och driftspersonal (operations) började samsas i de arbetssätt vi kallar ”DevOps”.

I början tyckte vi det var knöligt med samarbetet. Man kommer ju inte lika fort fram om man tvingas ta hänsyn till en massa andra människor jämt. Men med tiden lärde vi oss samarbeta tätt och vi såg att vi faktiskt kom längre.

Och arbetssätten spred sig. Även riktigt stora IT-produkter behövde hanteras tillsammans. Så vi formade ”leveranståg” och ”tribes” av flera team, och lärde oss kartlägga våra beroenden till varandra och samplanera runt dessa beroenden i stora rum. Hundratals människor som samsas och tänker ihop med hjälp av storskaliga metodramverk som SAFe.

Och återigen känner vi att det sinkar oss. Vi kommer inte lika fort fram som när vi är ensamma. Eller när vi är i ett litet team.

Men ska vi komma långt behöver vi jobba ihop. Beroendena vi har till varandra trollas inte bort bara för att vi organiserar oss i mindre grupper. Och nu är vi i en situation där vi måste samarbeta ännu djupare. Nu raseras väggen mellan IT och resten av verksamheten. Allt är verksamhet, allt är affär, allt är IT.

Vi behöver lära oss den svåra konsten att vara smidiga, lättrörliga och flexibla tillsammans, oavsett om vi är jurister, ekonomer, beteendevetare, handläggare, säljare eller programmerare. Samarbeta över alla gränser för att möta människors skiftande behov ännu bättre och finurligare än idag.

Det går kanske lite långsammare i början. Men vi kommer att komma så oerhört mycket längre.

Om vi tränar på detta och lär oss. Tillsammans.

Ola håller följande kurser hos oss:


Scrum Master med certifiering
Agil kravhantering
Agile Product Ownership

information om författaren:
Ola Berg

En av Informators mest efterfrågade Agila lärare och erkänd kraft inom det Agila Svergie

Nyckelord: teamwork, Agile